4.5.2010

Käsityön lukiodiblomitehtävät julkistettu

Yläluokkien tekstiiliopettajatapaamisessa muutama viikko sitten oli puhetta käsityön lukiodiblomin suorittamisesta. Opetushallitus on nyt julkaissut lukuvuoden 2010 - 11 lukiodiblomien tehtävät ja ohjeistukset. Seuraavassa tiivistetysti ohjeistukset käsityökurssivaatimuksesta:

"Käsityön lukiodiblomi on 38 tunnin laajuinen lukion soveltava kurssi, jota edeltää vähintään kaksi lukion käsityön koulukohtaista kurssia. Käsityön kursseja voidaan toteuttaa myös muiden lukion oppiaineiden opetuksen kanssa yhteistyössä, itsenäisenä opiskeluna sekä etä- ja monimuoto-opetuksena. Lukion käsityön kursseiksi voidaan sisällyttää myös muun koulutuksen järjestäjän opintoja. Käsityön lukiodiblomin voi suorittaa myös toisessa lukiossa, jos omassa oppilaitoksessa ei ole suoritusmahdollisuutta. Lukiodiblomisuorituksen osat, käsityötuotteen ja portfolion arvioi kaksi asiantuntijaa, joista toinen on lukiodiblomikurssin opettaja ja toinen muu käsityöalan asiantuntija."

Ei kommentteja: